Nguyên thủ 3 nước lớn và bí mật động trời

Sau một ngày làm biển quảng cáo, mời anh em vào đây nghe kể về bí mật động trời đằng sau ba cường quốc lớn trên thế giới.

 

 

Truyện kể về Hoa Đà và Đổng Trác Một hôm, Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: "Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta."
 

Hoa Đà: "No prob, Sir!"
 

Đổng Trác: "Chắc ngươi đã biết, ta có một con bồ tên là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Thuyền của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói "Lã Bố của ta"). Ta giận quá định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng  vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống  trà nói chuyện rồi ta bỏ qua."
 

Hoa Đà: "......."
 

Đổng Trác:  "Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Thuyền nằm với Bố .  Ta định giết nhưng vì Thuyền quá đẹp nên ta không nỡ .  Rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua."
 

Hoa Đà: "....................."
 

Đổng Trác:  "Lần 3 ta đi họp về lại gặp Thuyền nhưng lần này Thuyền nằm với Trương Liêu. Ta định giết nhưng Thuyền quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua."
 

Hoa Đà: "......................................"

Đổng Trác:  "Lần thứ 4, lần thứ 5, Thuyền nằm với Lý, Quách nhưng vì Thuyền đẹp quá ... nên lại uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua."

Hoa Đà hết nhịn nổi bèn hỏi: "Vậy đkm ông cần hỏi tôi cái đ… gì? ????"
 

Đổng Trác:  "À, là ta muốn hỏi như ri: ở tuổi của ta mà uống nhiều trà thế có bị làm sao không?"
 

Hoa Đà: !?

 

*******************

 

Lại nói về Tháo (Tào Tháo) …Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.

Chử bèn hỏi: “Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy, lại trượt lô à??”

Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói: “Ta vừa phát hiện 1 tin động trời: thằng Tào Thực con ta là Gay…”
 
Hứa Chử gần xỉu hét lên: Hết hồn chim én! ...

Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp: “Ta còn phát hiện thêm 1 tin kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là  Gay nốt!”

Hứa Chử: “I don’t believe in my “tai” ....”

Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : “1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là Gay luôn
 

“......................”

Hứa Chử không bình tĩnh nổi gào lên: “Trời ơi thế nhà Tào đại nhân không có ai thích đàn bà cả sao ?????????”

Tháo chậm rãi trả lời : Có chứ, Vợ ta ...

Hứa Chử: (pó khẩu) !?

 

***************

 

Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy

 

Một hôm, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và  thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp-phê trên 1 chiến thuyền to và  đẹp nhất nước NGÔ.

Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời bỗng nổi giông bão .... 1 tướng chạy vào bẩm báo:

“Thưa tam Vương: gió giật cấp 12, tầm nhìn xa trên 10  kilômét … tàu ta đâm vào đá ngầm và sắp chìm... để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt.”

Vừa nghe xong, Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mang theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người …
 

Tháo bèn nói: “Yên tâm, nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm”

Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống  biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.

 Quyền cười nói: “Yên tâm, nước NGÔ gái đẹp còn nhiều lắm ...”
 
 Bị chưa kịp nói gì thì Phi (Trương Phi) đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói:

 “Yên tâm, nước Thục ta còn nhiều thằng bốc phét lắm!” .....

 
*******************

 

Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương …

Một hôm, 3 anh em LB, QZ, TP rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu & matxa... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền... Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món “răng môi  lẫn lộn” thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền (TQ) ...

TQ:  “Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém ... Dù sao cũng có chút quen biết nên tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém... Nếu 3 thằng bây làm cho tao 2 việc, làm được tao tha...  không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ đầu của chúng mày…

Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ  về đây ... Nào, lắp mô tơ vào đít, nhanh lên! ...”

Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng  hoa quả thì quá khó ... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố ..

Đến chiều tối, LB kiếm được 10 quả cam, QZ kiếm được 10 quả nho, còn TP thì vẫn “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được ...”

Tôn Quyền:  “Good, bây giờ là việc thứ 2 ... hãy nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít … Thằng nào kêu 1 câu là giết. Thằng nào làm được tao tha  ...”

LB nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả  thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái OÁI.

TQ: “Nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn ...”

LB mếu máo quay sang QZ nói:  “Thôi số anh nó black, die phải chịu... với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi...  vĩnh biệt mày với thằng Phi... nhớ báo thù cho tao.” 

Nhưng chỉ 1 lúc sau, LB thấy QZ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình..

LB:  “Chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành...  quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???”

QZ: 9 quả đầu tao làm ngon lành.... đến quả thứ 10 tao  phì cười nên die!

LB: Sao tự nhiên mày lại cười hả thằng ngu??

QZ: Vì … đúng lúc đó, tao thấy thằng Phi tha về 10 quả  mít ....

 


Thông tin thêm

Một hôm, Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: "Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta."/ Hoa Đà: "No prob, Sir!"/ Đổng Trác: "Chắc ngươi đã biết, ta có một con bồ tên là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Thuyền của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói "Lã Bố của ta"). Ta giận quá định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng  vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống  trà nói chuyện rồi ta bỏ qua."

Công ty TNHH AlphaBeta