Cháu là bố của chú!

Một cậu sinh viên đi thi, vội vàng quá nên bị CSGT bắt vì vượt đèn đỏ. (làm biển quảng cáo)

Cậu ta rối rít:
"Huhu cháu xin lỗi chú. Cháu sai rồi. Chú tha cho cháu. Chú cũng đáng tuổi bố của cháu, cháu cũng đáng tuổi con của chú...

Thôi thì cháu coi chú như bố của cháu, chú coi cháu như bố của chú. Ôi
mẹ ơi, cháu nhầm....

...Chú cho cháu nói lại:

"Chú cũng đáng tuổi cháu của bố
cháu.."

Chú CS xua tay chán nản:
"Thôi. Đừng mày đừng nói nữa. Mau đi đi"     


Thông tin thêm

Một cậu sinh viên bị CSGT bắt vì vượt đèn đỏ. Cậu ta rối rít:
"Huhu cháu xin lỗi chú. Cháu sai rồi. Chú tha cho cháu. Chú cũng đáng tuổi bố của cháu, cháu cũng đáng tuổi con của chú...

Thôi thì cháu coi chú như bố của cháu, chú coi cháu như bố của chú. Ôi
mẹ ơi, cháu nhầm....

 

Công ty TNHH AlphaBeta