Nặn công an và nặn bộ đội

Có một thằng ku ị đùn, cháu nó còn bé thiếu hiểu biết nên lấy *** ra để nặn hình thù. Cháu nó nặn chú công an. Chú công an đi qua nói:
"Sao mày không nặn thằng bộ đội?"
Thằng ku lấy đất sét để nặn chú bộ đội. Chú công an ý kiến:
"Sao mày không lấy *** để nặn bộ đội?"
"Thế thì lại thành thằng công an à?"


Thông tin thêm

Có một thằng ku ị đùn, cháu nó còn bé thiếu hiểu biết nên lấy *** ra để nặn hình thù. Cháu nó nặn chú công an. Chú công an đi qua nói:
"Sao mày không nặn thằng bộ đội?"
Thằng ku lấy đất sét để nặn chú bộ đội. Chú công an ý kiến:
"Sao mày không lấy *** để nặn bộ đội?"

Công ty TNHH AlphaBeta