Dự báo thời tiết!!

Có một yêu cầu làm bài văn tả về nghề nghiệp của bố mẹ. Em học sinh ở Hà Nội viết như sau:

Bố mẹ em rất yêu nghề, cả hai đều công tác ở tiểu ban dự báo thời tiết của đài truyền hình.
Em nghĩ bố mẹ em bị mắc bệnh nghề nghiệp nặng vì nhiều đêm, khi đi ngủ họ cũng nói chuyện về thời tiết.
Câu mẹ thường xuyên hỏi bố trên giường là: “Đêm nay có mây mưa gì không anh?”.
Rồi bố em đáp: “Tuần rồi mưa liên tục, giờ hết nước rồi, chắc không mưa được nữa đâu em!”     


Thông tin thêm

Trích bài văn tả cha mẹ của một học sinh lớp 4, trường tiểu học ở Hà Nội Bố mẹ em rất yêu nghề, cả hai đều công tác ở tiểu ban dự báo thời tiết của đài truyền hình.
Em nghĩ bố mẹ em bị mắc bệnh nghề nghiệp nặng vì nhiều đêm, khi đi ngủ họ cũng nói chuyện về thời tiết. Câu mẹ thường xuyên hỏi bố trên giường là: “Đêm nay có mây mưa gì không anh?”. Rồi bố em đáp: “Tuần rồi mưa liên tục, giờ hết nước rồi, chắc không mưa được nữa đâu em!”     

Công ty TNHH AlphaBeta