Văn hóa xếp hàng ở Việt Nam

Trong một đợt khan hiếm thuốc, trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng dài dằng dặc, ai cũng phải nhẫn nại nhích lên từng bước một để chờ đến lượt.

Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bcs"...


Thông tin thêm

Trong một đợt khan hiếm thuốc, trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng dài dằng dặc, ai cũng phải nhẫn nại nhích lên từng bước một để chờ đến lượt.

Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bcs"...

Công ty TNHH AlphaBeta