Hưng Yên cái gì cũng to!

Ở Hưng Yên cái gì cũng to!
- Ồ, Đạt, sao tay anh to thế?
- Ờ, ở Hưng Yên cái gì cũng to!
- Ồ, Đạt, sao cổ anh dài thế?
- Ờ, Hưng Yên cái gì cũng dài!
Sau một đêm...
Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo ở Hưng Yên cái gì cũng to và dài.
Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Hưng Yên.     


Thông tin thêm

Ở Hưng Yên cái gì cũng to và dài!
- Ồ, Đạt, sao tay anh to thế? / - Ờ, ở Hưng Yên cái gì cũng to! / - Ồ, Đạt, sao cổ anh dài thế? / - Ờ, Hưng Yên cái gì cũng dài!
Sau một đêm... Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo ở Hưng Yên cái gì cũng to và dài. Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Hưng Yên.     

C�ng ty TNHH AlphaBeta