Làm biển quảng cáo tấm lớn tại Pháp Vân, Hà Nội

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

 

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

Làm biển quảng cáo, làm biển quảng cáo Hà Nội

Thông tin thêm

Chất liệu: 

Khung sắt V5

Mặt biển quảng cáo bằng sắt V5, đan sắt hộp 25x25x1.2mm phủ tôn mạ kẽm

Ứng dụng

Làm biển quảng cáo tấm lớn, pano tuyên truyền

Các loại vật liệu in

Công ty TNHH AlphaBeta