Sản phẩm & dịch vụ

Khách hàng của chúng tôi

 • Sofitel Plaza Hanoi
 • Sơn Han's
 • Grant Thornton
 • Halico
 • Me-O
 • Elmich
 • Quận Hoàng Mai
 • Viettel
 • OCEAN BANK
 • EVN Hanoi
 • Diana
 • Ecopark

Sản phẩm SX số lượng lớn

 • Trang trí hội trường - Backdrop

  Trang trí hội trường - Backdrop

 • Hành trình đổi mới & phát triển

  Hành trình đổi mới & phát triển

 • Làm biển quảng cáo Diana tại các tỉnh

  Làm biển quảng cáo Diana tại các tỉnh

 • Lắp đặt hệ thống Pano tuyên truyền tại Hà Nội

  Lắp đặt hệ thống Pano tuyên truyền tại Hà Nội

 • Standee, giá đứng của Ecopark

  Standee, giá đứng của Ecopark

 • Booth trưng bày tại các siêu thị ở Hà Nội

  Booth trưng bày tại các siêu thị ở Hà Nội

Công ty TNHH AlphaBeta